top of page

Rekonstrukce stávajících objektů má jiné kouzlo jak výstavby nových objektů, umožňuje nové využití, formuje nový výraz vlastního objektu v stávajícím, stále se měnícím prostředí.

Umbauten stehen unter einem anderen Stern als Neubauten. Sie ermöglichen einen anderen Gebrauch des Gebäudes, erneuern es, unter Rücksichtnahme des Alten, in einer sich mutierenden Umgebung.

Balsberg /Zürich
Veleslavínova 16, Plzeň /CZ
Okrouhlé Hradiště 106, Konstantinovy Lázně /CZ

Sídliště „Balsberg“, Kloten / Zürich /CH

Jednalo se o zateplení fasád, ploché střechy, podhledu suterénu,  výměny oken a rozšíření stávajících balkonů o nově montované betonové balkonové prefabrikáty pěti vícebytových bloků (150 bytů), včetně konečných terénních úprav. Rok provedení 1993.

 

Siedlung “Balsberg” in Kloten / CH (1993)

Die Siedlung besteht aus 5 Mehrfamilienhäusern (150 Wohnungen). Die Arbeiten beinhalteten eine Isolierung der Fassaden sowie der Flachdächer, und der Kellerdecke, das Auswechseln der Fenster, sowie die Verbreiterung der bestehenden Balkone, sowie Geländeanpassungen.

Rekonstrukce Veleslavínova 16 Plzeň / CZ

Jedná se o dva bloky domů s atriem, tří a pěti podlažního domu v staré části Plzně (celkem 9 jednotek, 7 bytů, dvě prodejny). Rok provedení: 1997/98. 

 

Umbau des Mehrzweckhauses in Pilsen / CZ (1997/98)

Es handelte sich hierbei um zwei Häusereinheiten mit einem Innenhof in der Altstadt von Pilsen. Die Häuser sind jeweils drei – bzw. Fünfstöckig und beherbergen insgesamt 7 Wohnungen und 2 Läden.

 

Rekonstrukce rod. domu Okrouhlé Hradiště

RD rekonstruovaný na nízko energetický dům s pasivním i aktivním využitím slunečné energie. Je to příklad pro všechny investory, kteří mají zájem řešit své bydlení s nutností se přizpůsobit budoucím energetickým, ekonomickým vlivům, které jsou již nyní nutností. Kolaudace 2014

 

Umbau eines Einfamilienhauses in Okrouhlé Hradiště / CZ (2014)

Dieses Einfamilienhaus wurde nach den Regeln der Minenergiehäuser umgebaut. Das Gebäude nutzt die passiven und aktiven Energien der Sonne. Dies ist ein Beispiel für alle Bauherren, die sich an die kommenden energietechnischen Veränderungen anpassen möchten.

 

 

bottom of page