top of page

ASK Projektmanagement s.r.o. se zabývá projektováním pozemních staveb s ohledem na respektování přírodních sil a zásad nízko energetických domů. Tato kancelář projektuje a formou inženýrské činnosti provádí nové, stejně jako rekonstruuje stávající domy. Je známo, že nejtragičtější omyly, cenově nejbolestnější bez ohledu na druh stavby, je právě na počátku výstavby. Úvahy, hledání skutečných potřeb, optimální řešení dispoziční, architektonické, energetické a z toho vyplývající ekonomické náklady řeší první návrhy. Posouzení stávajících situací s požadavky nových využití odpovídající energetickým nárokům současné doby, přehled hrubých stavebních nákladů, je pro každého investora důležitou informací, kterou může od počátku využít k správnému rozhodnutí, ujasnění stavebních, provozních etap a z toho vyplývající ekonomické zajištění.

Tento koncepční návrh (pro nový nebo rekonstruovaný objekt) je pro investora základem uvědomění si realit, kde se může následně v dané situaci zorientovat a optimálně rozhodnout.

 

ASK Projektmanagement s.r.o. (G.m.b.H.) projektiert Gebäude unter Berücksichtigung von natürlichen Elementen und den Grundprinzipien der Niedrigenergiebauweise. Dieses Büro behandelt Neubauten, sowie auch Rekonstruktionen. Es ist allgemein bekannt, dass die schwerwiegendsten und kostspieligsten Fehler gerade am Anfang der Bauarbeiten geschehen. Deshalb ist es so wichtig, dass die wirklichen Bedürfnisse, die optimale Grundrissausabreitung, die Kosten bei den ersten Entwürfen gründlich behandelt werden. Die Beurteilung der aktuellen Nutzung, sowie die in der Zukunft Möglichen, aber auch die grobe Kostenschätzung sind für jeden Investoren unabdingbare Informationen, die es ihm von Anfang an ermöglichen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Dieser konzeptionelle Entwurf (für Neu-sowie Altbauten) ist für jeden Bauherr die Bewusstwerdung, die er benötigt, um sich optimal entscheiden zu können.

 

bottom of page