top of page

Průmyslová výstavba, sportovní stavby jsou esteticky stejně zajímavé jako stavby občanské nebo bytové.

Industriegebäude sowie Sporthallen sind esthetisch genauso interessant wie öffentliche- oder Wohngebäude.

Wäscherei Ilanz /CH

Podniková hotelová prádelna Ilanz / CH

jednalo se o vnější a vnitřní rekonstrukci prádelny pro hotely v okolí tohoto města. Velké teplotní, vlhkostní zatížení interiéru, rozdíly v zimním období mezi interiérem a exteriérem, různorodá konstrukce fasád vyžadovala odpovídající návrh řešení. Odvětrávané fasády s eternitovou vnější vrstvou je i esteticky zajímavým řešením. Návrh a provedení řeší nejen vlastní objekt, ale i zázemí  pro dopravní zabezpečení, příjezdy, přístavby. Rok provedení 1995. 

 

Hotelwäscherei Ilanz / CH (1995)

Es handelte sich um einen inneren- sowie äusseren Umbau einer Hotelwäscherei in den Schweizer Bergen. Die hohe Luftfeuchtigkeit im inneren des Gebäudes, der grossen Temperaturunterschiede (Innen-Aussen) im Winter, sowie die manigfache ursprüngliche Bauweise der Fassaden forderten eine anspruchsvolle Ausführung des Umbaues. Die hinterlüftete Fassade aus Eternitplatten bietet auch optische Anreize. Der Umbau beinhaltete nicht nur die eigentliche Wäscherei, sondern auch die dazugehörenden Gebäude.

.

 

.

Němčovice u Radnic /CZ

Jezdecká skokanská hala pro koně, Němčovice u Radnic/CZ

jedná se o dvoulodní ocelovou halu s rozpětím vlastní haly 24 m, délky 50 m. Hlediště skokanské haly je umístněno na jižní straně, pod touto úrovní jsou boxy pro koně. Na úrovni druhé lodě jezdecké haly, na východní straně o rozpětí 6 m jsou navrženy další stání pro koně. Obvodový plášť je dle přání investora dřevěný, nezateplený. Rok provedení 1998,9. 

 

Reithalle in Němčovice u Radnic / CZ (1998/99)

Es handelt sich um eine zweischiffige Reithalle mit einer Spannweite von 24 Metern und einer Länge von 50 Metern. Die Zuschauertribune überdacht einige Pferdeboxen. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich das zweite Schiff mit einer Spannweite von 6 Metern, in dem weitere Boxen plaziert werden können. Die Fassade wurde auf Wunsch des Bauherren nicht isoliert und besteht aus Holz.

 

 

bottom of page