top of page

Radnice, rodinná a občanská výstavba

Jako satelit města Radnic se po obvodě umělého jezírka připravuje zástavba RD a občanské výstavby. V jeho blízkosti jsou navrženy rozlehlé parcely umístněné v zalesněném svahu, na jehož okraji se uvažují dvoupodlažní nadzemní rodinné domy. Sólo domky by zde měly mít charakter severského bydlení, obklopené lesními stromy. Na jihozápadní straně pozemku je plánovaná výstavba centra pro alternativní medicínu. V současné době se schvaluje změna územního plánu. Studie navržena 2010. 

 

Bebauung von Wohnhäusern sowie öffentlich zugänglichen Anlagen in Radnice (2010)

In der unmittelbaren Nähe der Stadt Radnice wird eine Bebauung um einen künstlichen See vorbereitet. Grosszügig bemessene Gründstücke mit Waldanteil umgeben das Gewässer. Die zweistöckigen Einfamilienhäuser mit Unterkellerung sollten den Wohnstil nördlicher Länder wiederspiegeln und von Wald umgeben sein. Am süd-westlichen Hang sollte ein Zentrum für alternative Medizin entstehen. Zurzeit (2015) wird die Änderung des Katasterplanes vorgesehen.

 

bottom of page